torstai 15. marraskuuta 2012

Merja Kyllönen


Suullinen kyselytunti: Tiehankkeiden leikkaussuunnitelmat
(PTK 111/2012 vp)

"Arvoisa herra puhemies! Olen ikäni elänyt ja kasvanut keskustalaisessa maakunnassa ja ymmärrän, että on vaikea käsittää sitä, mikä ääneen sanotaan. (Naurua)"

Merja Kyllönen


Suullinen kyselytunti: Tiehankkeiden leikkaussuunnitelmat
(PTK 111/2012 vp)

"Arvoisa herra puhemies! Koska en ole ohjeistanut Liikennevirastoa laatimaan mitään miljardileikkauslistaa, niin sinä päivänä, kun minä saan sen listan käsiini, minä tulen repimään sen tuhannen kappaleiksi ja vielä poltan ne kappaleet. (Naurua)"

Annika Lapintie


Suullinen kyselytunti: Tiehankkeiden leikkaussuunnitelmat
(PTK 111/2012 vp)

"Ministeri Kyllönen nyt aika selvästi kyllä sanoi sen, mikä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on huolettanut, eli valtatie 8:n osalta. Olen itsekin yhtynyt siihen huoleen, koska se on liikenneturvallisesti hyvin vaarallinen ja siellä tapahtuu kuolonkolareita ja se on erittäin vakavaa, ja siinä mielessä, jos ministeri vielä vaikka toistaa sen, (Naurua) toteutetaanko se ajoissa ja tuleeko sinne se hallituksen ja eduskunnan sopima määräraha."

Mauri Pekkarinen

Suullinen kyselytunti: Talousunionisopimuksen hyväksyminen
(PTK 111/2012 vp)

"Emu-kriteereitä ei noudattanut mikään muu maa kuin vain Suomi ja Luxemburg. Me tiedämme tämän kaikki. No, nyt ollaan uutta rakenteellisen alijäämän kriteeriä ottamassa käyttöön. Jos se tuleekin hyvin tiukaksi sinänsä, että sitä pitää noudattaa, mutta itse se kriteeri, mitä se pitää sisällään, on erittäin epäselvä ja epämääräinen. Se antaa kyllä Brysselille valtuuden todellakin johonkin sellaiseen toimintaan, mitä me emme oikein tiedä. Kyllä tavallisen kansanedustajan, niin kuin Pekkarisen, pitää ymmärtää, mitä se kriteeri pitää sisällään, (Naurua) ja minä uskon, että nyt tällä hetkellä me emme ainakaan sitä oikein ymmärrä."

tiistai 13. marraskuuta 2012

Ensimmäinen varapuhemies


Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio) jne.
(PTK 109/2012 vp)

"Ministeri Koskinen ja mahdollisimman tiivistetysti mutta kuitenkin kattavasti. (Naurua)"

Antti Kaikkonen


Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta (Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio) jne.
(PTK 109/2012 vp)

"Arvoisa puhemies! On tärkeää, että neuvotteluissa menestytään, mutta kun on aivan ilmeisesti olemassa vaara, että ei pärjätä neuvotteluissa niin hyvin kuin viime hallituskaudella keskustan vetäessä neuvotteluja, (Naurua) niin täytyy laatia b-suunnitelma."

Kaj Turunen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
(PTK 109/2012 vp)

"Täällä opposition kansanedustajat näyttävät puhuvan lämpimikseen. Kivelältä puuttuu oma vaihtoehto. Hän on tukeutunut tässä omassa puheessaan hallituksen esitykseen. (Naurua)"

torstai 25. lokakuuta 2012

Jukka Gustafsson


Suullinen kyselytunti: Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat
(PTK 103/2012 vp)

"Edustaja Puumala kuuluu näihin edustajiin, jotka ovat erittäin osaavia ja järkeviä miehiä, kun keskustellaan tuolla kuppilassa, (Naurua) mutta sitten, kun tullaan tänne istuntosaliin, rupeaa tulemaan niin löysää tarinaa. Taitaa olla vaalit lähellä, kun teitä kuuntelee."

Antti Rantakangas

Suullinen kyselytunti: Vuokra-asuntotuotannon tukeminen
(PTK 103/2012 vp)

Krista Kiuru: "Keskustapuolueella oli kahdeksan vuotta aikaa laittaa suomalainen asuntopolitiikka kuntoon, (Välihuutoja keskustasta) ja nyt te olette yrittäneet puskista hyökätä ja kertoa, että Kiurulla on ollut aikaa noin vuoden verran näitä asioita laittaa kuntoon, niin nyt te olette valmiit jo ristiinnaulitsemaan tämän hallituksen. - - "

Rantakangas: "Arvoisa puhemies! Ministeri Kiuru, ei keskusta ammu puskista. Me esitämme kysymyksen Suomen kansan nähden ja kuullen suorassa lähetyksessä. (Naurua)"